Provtagningskurs Dricksvatten

3 november 2020

Välkommen på Provtagningskurs för Dricksvatten 


Baserad på Standarer ISO 19458:2006 (mikrobiologi) och SS 02 81 85 (kemiska parametrar)

Kursen ges bara på plats på Kaserngatan 11 i Norrtälje på grund av de praktiska momenten. 

 

För privatpersoner, samfälligheter, kommuner och företag. 

Program: 

9.00-11.00 Lagstiftning dricksvatten

11.00-12.00 Vattnets kemiska sammansättning

12.00-13.00 Lunch 

13.00 - 14.00 Vattnets biologiska föroreningar

14.00 - 14.30 Kaffepaus 

14.30 - 16.30 Provtagning när och hur 

 

Anmälan sker via evenemanget i kalendern. 

Varmt välkomna! 

Pris 5000 kr

Medlemmar i GEMVA eller Vattenexpo 50%

Köp/Tillbaka