Dricksvattenkurs 2023

19 januari 2023

Provtagning dricksvatten

Baserad på Standarer ISO 19458:2006 (mikrobiologi) och SS 02 81 85 (kemiska parametrar)

Kursen ges bara på plats på Kaserngatan 11 i Norrtälje på grund av de praktiska momenten. 

Kursens delar

LAGSTIFTNING OCH REGELVERK OM DRICKSVATTEN 

VATTNETS KEMISKA OCH MIKROBIOLOGISKA SAMMANSÄTTNING. RENINGSMETODER 

LIVSMEDELSHYGIEN. 

PROVTAGNING I PRAKTIKEN. Praktiska övningar

DISKUSSION OCH REFLEKTION


 

Pris: 5000 kr , medlemmar i GEMVA eller utställare i Vattenexpo 50%

 

Köp/Tillbaka