Kursen är antingen i Norrtälje på Vatteninfos lokaler på Kaserngatan 11 i Norrtälje, den 12 januari 2023, eller via zoom (hybrid kurs)

 

Kursen innehåller 6 st moduler. Varje modul är tänkt att hållas i en timme inklusive frågor.

Kursen avslutas med en liten sammanställning av alla moduler.

Tider: Kursen börjar 9.30 

Lunch 12.00- 13.00

avslutas 16.00

Moduler

1. Lagar och regelverk som berör dricksvatten för privata hushåll och samfälligheter eller verksamheter.

2. Vattnets kemiska och biologiska sammansättning. Naturligt förekommande ämnen och kontamination.

3. Livsmedelshygien

4. Provtagning, analysresultat, praktiska exempel.

5. Reningsmetoder för de mest förekommande parametrarna.

6. Källor till kunskap. Handböcker och faktaskrifter.

 

Pris: 5000 kr ex moms. Inkl. material, lunch och kaffe

Medlemmar i GEMVA och kunder i Vatteninfo 50%

Bara digitalt: 4000 för icke medlemmar

 

Datum

12 januari 2023 Läs mer

26 oktober 2023 Läs mer