Vattendagar

Vi organiserar temadagar med information om vatten- och avloppslösningar samt regler med mera. VA-utställningen VattenExpo håller öppet och rundturer i utställningen varvas med seminarier om hur man ska tänka när man ska välja teknik för enskilt- / gemensamt avlopp och dricksvatten. Utställare i VattenExpo finns på plats och du kan även få neutral VA-rådgivning av VattenExpos ordinarie personal. Dessutom får kommuner möjlighet att informera sina invånare om till exempel tillämpningen av regler för VA eller planer för ett område samt annat som kommunen vill informera allmänheten om och som rör vatten och avlopp.

Om du är entreprenör eller VA-företag och vill ställa ut dina produkter eller marknadsföra dig på en eller flera Vattendagar, kontakta Anne Lundholm på anne@vatteninfo.com eller ring 08 - 518 018 07 för mer information. 

 

Vattendagarna i Norrtälje samarrangeras med Utvecklingscentrum för vatten.

Vi planerar aktiviteter för allmänheten följande datum under 2020:

 

För detaljerade program, skrolla ned.

Hitta hit 

Kaserngatan 11 på Campus Roslagen i Norrtälje
Karta

Åker du buss?
676 från Tekniska högskolan,
677 från Uppsala
621 eller 656 från Norrtälje busstation

Busshållplats Campus Roslagen (676 och 677) eller
Nordrona (621, 656)

För vattendagar i andra kommuner kan vi organisera dessa tillsammans med era kommunala tjänstemän. Vi erbjuder seminarier och utställning. Vill er kommun organisera en vattendag, kontakta oss så presenterar vi upplägget! info@vatteninfo.com

Datum

21 april 2016 Läs mer

18 februari 2016 Läs mer

21 maj 2016 Läs mer

25 augusti 2016 Läs mer

3 september 2016 Läs mer

20 oktober 2016 Läs mer

19 november 2016 Läs mer

30 september 2016 Läs mer

18 november 2016 Läs mer

8 april 2017 Läs mer

11 maj 2017 Läs mer

20 maj 2017 Läs mer

17 juni 2017 (Steg 1) Läs mer

19 augusti 2017 Läs mer

31 augusti 2017 Läs mer

17 november 2017 (Steg 1) Läs mer

18 januari 2018 Läs mer

15 februari 2018 Läs mer

5 april 2018 Läs mer

19 maj 2018 Läs mer

19 april 2018 Läs mer

16 juni 2018 Läs mer

18 augusti 2018 Läs mer

11 oktober 2018 Läs mer

19 november 2018 Läs mer

19 november 2018 Läs mer

18 januari 2019 Läs mer

14 februari 2019 Läs mer

22 mars 2019 Läs mer

28 mars 2019 Läs mer

18 maj 2019 Läs mer

17 augusti 2019 Läs mer

16 november 2019 Läs mer

19 november 2019 Läs mer

19 november 2019 Läs mer